Počátky

   Nejaktivnějším spolkem byla v Těchlovicích v období první republiky Tělocvičná jednota Sokol. Byla založena ustanovující schůzí 28. září 1919, ale zatím jen jako pobočka sokolské jednoty v Libčanech, kam do té doby docházelo několik těchlovických nadšenců z řad mládeže pravidelně do cvičení. Myšlenka založit pobočku v Těchlovicích vznikla již na jaře 1919, ale k založení bylo potřeba sehnat nějaké finanční prostředky. Proto byla na pouť uspořádána v obci slavnost sázení „Lípy svobody“, spojená s taneční zábavou. Čistý zisk činil 300 Kč. Následně byly požádány okolní sousední sokolské jednoty v Libčanech a ve Stěžerách, aby uspořádali v Těchlovicích veřejné cvičební vystoupení ve prospěch založení místního odboru. Žádost byla vyslyšena a 10. srpna 1919 se pod názvem „Výlet do Těchlovic spojený s veřejnou cvičební hodinou“ veřejné cvičení uskutečnilo. Tímto způsobem bylo získáno dalších 2400 Kč a teprve poté byla mateřská sokolská jednota v Libčanech požádaná o svolení k založení místního odboru v Těchlovicích, k čemuž následně došlo v září 1919. Sokolská jednota provozovala vedle prostých a nářaďových cvičení i běhy a sportovní hry. Společenský život v obci jednota obohacovala i požádáním zábav, plesů, divadelních představení a veřejných oslav významných svátků a výročí. Spolupracovala jak se sborem dobrovolných hasičů, tak i se spolkem divadelních ochotníků. 

   Hned po zmíněné ustanovující schůzi se do těchlovické pobočky přihlásilo 22 činných členů, 3 členové přispívající a 28 členek a následně byli zvoleni i činovníci pobočky. Správcem těchlovické pobočky se stal učitel Josef Ledvinka, náčelníkem František Skořepa, jednatelem František Vyčítal, pokladníkem Emanuel K. Matějovič a členkou výboru Anna Peřinová. Mateřská jednota z Libčan těchlovickou organizaci podporovala i hmotně, objednala např. potřebné nářadí na cvičení jako hrazdu, bradla a záklopky. Se cvičením se započalo 3. listopadu 1919 a cvičilo se zpočátku jen jednou týdně, později dvakrát. Cvičili muži, ženy, dorost a žactvo. Vedle pravidelných cvičení se členové účastnili i cvičení veřejných a to do okrskových cvičení přes cviční župní až po Všesokolské slety v Praze. vedle toho byl hned počátkem roku 1920 založen při těchlovické pobočce sokolský pěvecký kroužek.

   Pozoruhodnou událostí bylo v Těchlovicích dne 16. května 1920 uspořádané slavnostní odhalení pomníku padlým v první světové válce. Místní pobočka TJ Sokol se na slavnosti podílela veřejným cvičení, konaným na cvičišti zřízeném v bývalém písníku. Počet návštěvníků slavnosti se odhadovalo na 5 až 6 tisíc osob.

Ref.:
MÁLEK, Vlastimil. Dějiny obce Těchlovice na Královehradecku: od nejstarších dob do roku 2000. 1. vyd. Monographia Press v Dobřenicíh, 2001, 145 – 161.

Náhodná fotografie

Přejděte na tuto fotografii

Historie

   Tělocvičná jednota byla založena 28. září 1919, jako pobočka sokolské jednoty Libčany. O založení se zasloužili nadšenci z řad mládeže, kteří docházeli do Libčan do místní jednoty na pravidelné cvičení. Jmenovitě se jednalo o bratry Františka Skořepu, Františka Vyčítala, Františka Gregoru, Josefa Hyska a další.